College

Op de Hogeschool voor Toerisme in Utrecht (TIO) geef ik aan de eerstejaars HBO studenten het college “Diensten marketing” o.b.v. “Principles of marketing” van Philip Kotler. In één semester wordt de basis van marketing behandeld aan de hand van cases uit de Hotellerie, Events en Café en Restaurants.

Daarnaast geef ik enkele keren per jaar een gast college voor internationale TIO studenten. Hierbij behandel ik de raakvlakken tussen sponsoring en hospitality. Middels deze gast college kunnen studenten zich oriënteren op de verschillende vakken en richtingen binnen de opleiding.