Natuurmonumenten

Van mei 2014 tot januari 2015 heb ik de afdeling partnerships van Natuurmonumenten ondersteund. Ik heb hier een dubbele opdracht gekregen:

  1. Professionaliseren van de afdeling Partnerships door het opstellen van “sponsorhuis” waarin de verschillende proposities en de verschillende partners (zoals ING, Landal greenparks, Menzis) van Natuurmonumenten een plek krijgen. Ik kon hierbij gebruik maken van mijn kennis van sportsponsoring en ervaring met verschillende retail activaties.
    Er is voor gekozen om naast de traditionele rol van Natuurmonumenten (beheer), twee domeinen verder te ontwikkelen, te weten bewegen en beleven. Deze domeinen bieden overzicht en duidelijkheid voor de organisatie en de (potentiële) sponsoren.
  2. Binnenhalen nieuwe sponsoren voor Natuurmonumenten:
    Met onderstaande drie partijen zijn overeenkomsten gesloten die bijdroegen aan de :
  • Weleda (Samenwerking rondom bloemrijke weide en Midzomernachtloop)
  • NS (Samenwerking rondom OV OERRR-kaart en het domein bewegen)